Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

VIII SA/Wa 682/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z. po wznowieniu postępowania

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. N. w gminie P. N. -

IV SA/Wa 958/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w sprawie scalenia gruntów we wsi P. N. w gminie P. N. -

II SAB/Lu 7/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie zwierzyny bezprawnie pozyskanej

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. N. w gminie P. N. -

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. N. w gminie P. N. -

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w sprawie scalenia gruntów we wsi P. N. w gminie P. N. -

II SAB/Wr 21/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości

II SAB/Kr 23/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie scalania gruntów
1   Następne >   2