Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1294/21 - Wyrok NSA z 2022-02-23

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz W. S., E. B. i M. M. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 606/19 - Wyrok NSA z 2022-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 420/19 - Wyrok NSA z 2022-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa dnia [...] stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1487/20 - Wyrok NSA z 2022-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenie odszkodowania

I OSK 360/19 - Wyrok NSA z 2022-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 729/19 - Wyrok NSA z 2022-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra [...] w przedmiocie odszkodowania

I OSK 755/19 - Wyrok NSA z 2022-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 3960/18 - Wyrok NSA z 2022-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 91/19 - Wyrok NSA z 2022-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1324/18 - Wyrok NSA z 2022-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2