Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 14/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza D. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SAB/Op 53/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego

II SA/Ol 750/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-11-30

Skarga M. S. na Wójta Gminy '[...]' w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

I OZ 13/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Urzędu Miejskiego w J. w przedmiocie przydziału mieszkania komunalnego