Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III OZ 791/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu

II SA/Go 167/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-19

Sprawa ze skargi M.B. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 330/20

II SA/Op 315/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi D. D. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego

III OSK 6561/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w przedmiocie udzielenia pomocy mieszkaniowej w formie wynajęcia na czas nieoznaczony zajmowanego lokalu