Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 237/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. i C. G., R. R. oraz J. i W. D. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OZ 1139/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1795/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. W. na pismo Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie skargi na pismo

I OZ 351/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki ...

II GZ 320/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr [...] w przedmiocie zawieszenia licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami

I OZ 962/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1495/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 812/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-07

Wniosek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej n...

I OZ 351/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

Skarga E. J., P. J., J. W., T. J., W. O., P. P. i K. P. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zwrotu wniosku