Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1147/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku M. Z., J. R., L. M., M. K., S. S., M.S., R. J., M. S., L. P., F. K., E. C. i P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta K. Nr [...] w przedmiocie zbycia...

I OZ 1084/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. , Nr [...] w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych

I OZ 121/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012

I OSK 710/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie sprzedaży części nieruchomości

I OZ 833/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zamość , nr XXIV/260/2012 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości

I OSK 2614/12 - Postanowienie NSA z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w Zamku Królewskim w N.

I OSK 1263/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m. st. Warszawy

I OSK 941/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości