Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 3801/17 - Wyrok NSA z 2018-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zakazu prowadzenia regulowanej działalności gospodarczej