Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I GZ 64/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu ze środków budżetu Unii Europejskiej

II GSK 3769/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 3796/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1194/16 - Wyrok NSA z 2018-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

I GSK 712/18 - Wyrok NSA z 2018-07-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

I GSK 748/18 - Wyrok NSA z 2018-06-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur

I GSK 745/18 - Wyrok NSA z 2018-06-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur

II GSK 158/16 - Wyrok NSA z 2018-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

II GSK 557/16 - Wyrok NSA z 2018-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków unijnych

I GSK 2086/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   2