Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 369/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy s...

I OSK 794/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II GSK 1189/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony w sprawie odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawcy majątkowego oddala sk...

I OSK 833/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 978/16 - Wyrok NSA z 2018-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2777/17 - Wyrok NSA z 2018-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1780/16 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1684/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1739/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1738/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   8