Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 1003/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o nadanie klauzuli wykonalności pkt 2 wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 1003/07

II SA/Gl 1010/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o nadanie klauzuli wykonalności pkt 2 wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 1010/07

II SA/Gl 718/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania na nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii zażalenia strony skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach

II SA/Gl 257/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego A. M. o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 257/08

II SA/Gl 290/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie rozliczeń związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w kwestii wniosku o wykładnię wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Gl 623/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną

II SA/Gl 1318/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 327/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w kwestii wniosku strony skarżącej o uzupełnienie uzasadnienia wyroku w sprawie o sygn. akt II SA./GL 327/15

II SA/Gl 721/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 845/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej
1   Następne >   3