Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gd 772/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-03

Sprawa ze skargi K. O. i T. O. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdański w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej

I SA/Wa 3253/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi G. W. w przedmiocie niewykonania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1987/13

I SA/Wa 2709/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W. M. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1778/13

III SA/Kr 1364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. K. S. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 146/09 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

II SA/Kr 1470/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w N. po wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1022/09 oraz wymierzenia grzywny I. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w N. grzywnę w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych); III. zasądza od SKO w N. na rzecz skarżącego T.S. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Kr 422/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO po wyroku uchylającym WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 931/14 I. wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywnę w kwocie 500 zł (pięćset złotych); II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od SKO na rzecz skarżącego S. G. kwotę 474 zł (czterys...

I SA/Kr 1239/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-18

Wniosek M.J., o zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu , w trybie art. 154 p.p.s.a.

II SA/Po 472/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-13

Sprawa ze skargi 'A' o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt II SA/Po 1267/13

II SA/Rz 1026/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-09

Sprawa ze skargi S.W. na niewykonanie wyroku NSA sygn. I OSK 1621/13 -

II SA/Po 439/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-13

Sprawa ze skargi Fundacji 'A' w P. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt II SA/Po 1267/13
1   Następne >   3