Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Ke 2/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 1420/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-01

Sprawa ze skargi J. S. na akt Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie odmowy przyznania wynagrodzenia dla przedstawiciela osoby nieznanej z miejsca pobytu

II SA/Rz 1419/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-01

Sprawa ze skargi J. S. na akt Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie odmowy przyznania wynagrodzenia dla przedstawiciela osoby nieznanej z miejsca pobytu

II SA/Rz 1514/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-08

Sprawa ze skargi M. P. na akt Burmistrza [...] w przedmiocie odmowy wstępu do gminnego obiektu użyteczności publicznej

VII SAB/Wa 242/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-23

Skarga J K na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w sprawie bezczynności organu w zapewnianiu przez gminę lub wyegzekwowaniu zorganizowania parkingu

II SA/Rz 1213/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-10-27

Sprawa ze skargi J.S. na akt Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie przyznania wynagrodzenia dla przedstawiciela osoby nieznanej z miejsca pobytu

IV SAB/Wr 1049/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na interpelację

II SA/Bd 749/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. nad N. w przedmiocie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy N. nad N. biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Ol 792/22 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie skargi na działalność Wójta

II SO/Go 21/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-12-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi za nieprzekazanie skargi do sądu (art. 55 § 1 p.p.s.a.)
1   Następne >   2