Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1864/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Po 286/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 645/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 54/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-02

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo organu SKO w W. nr [...]

I OZ 50/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. D. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy w przedmiocie działalności pracowników organu pomocy społecznej

I SA/Wa 917/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo SKO w W. , nr [...]

I SA/Wa 1839/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Po 250/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-05

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 913/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odpowiedzi na pismo

I SA/Wa 1573/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie skargi na działanie organu
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   9