Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Lu 590/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-22

skarg E. M., M. Z., T. Z. i E. K. na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Bd 94/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję K.-P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie obowiązku przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

II OSK 2616/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem

II OSK 2073/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. w przedmiocie obowiązku sporządzenia ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych

II OSK 1839/15 - Wyrok NSA z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Po 300/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

II SA/Po 523/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 732/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 339/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 372/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę