Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II SA/Rz 235/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Op 580/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 4297/17 - Wyrok NSA z 2018-04-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

III SA/Lu 49/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 268/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1/ uchyla zaskarżone postanowienie; 2/ zasądza od SKO na rzecz J. M. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postepowania

III SA/Wr 2/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora D. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II GSK 3401/16 - Wyrok NSA z 2018-10-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II GSK 4289/16 - Wyrok NSA z 2018-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GW 20/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-13

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Wr 183/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora D. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we W. w przedmiocie postępowania o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   2