Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ke 18/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 164/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie nakazania udrożnienia przepustu pod drogą

II SA/Ke 901/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ziemnego zbiornika wodnego

II SA/Ke 865/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 936/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w sprawie na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków