Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Bk 208/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazania doprowadzenia zjazdu z drogi do stanu zgodnego z przepisami przez wykonanie określonych robót

II SA/Bk 207/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazania doprowadzenia zjazdu z drogi do stanu zgodnego z przepisami przez wykonanie określonych robót