Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 495/11 - Wyrok NSA z 2012-06-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 257/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Zażalenie na punkt III (trzeci) wyroku WSA w Kielcach , sygn. akt II SA/Ke 380/08 uchylającego w punkcie pierwszym zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji, stwierdzającego w punkcie drugim, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku i zasądzającego w punkcie trzecim od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach na rzecz I. ...

II OZ 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg J. J., B.J. i J. J. na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

OSK 1195/04 - Wyrok NSA z 2005-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II OSK 2127/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia w sprawie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Rz 199/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-06-08

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 74/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-29

Skarga J. S. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II OSK 1071/05 - Wyrok NSA z 2006-07-06

Skarga kasacyjna na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie uznania zarzutów złożonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

II OSK 510/05 - Wyrok NSA z 2006-02-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 565/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu oku Nr [...] w przedmiocie wykonania zastępczego rozbiórki parkanu murowanego
1   Następne >   +2   +5   +10   33