Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 548/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-27

Skarga Wojewody D. na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy D.w roku 2012

II SA/Wr 686/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w przedmiocie określenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na rok 2012

II SA/Ol 453/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt

II SA/Łd 154/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy cofnięcia zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

II SA/Łd 559/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy cofnięcia zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

II SA/Ol 603/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

II SA/Bd 1298/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 303/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie likwidacji nielegalnego schroniska dla zwierząt

II SA/Bd 339/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chełmno w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Ol 632/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
1   Następne >   2