Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Rz 499/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-21

Sprawa ze skargi W. J. na czynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wydania map z operatu ewidencji gruntów i budynków

SA/Rz 1271/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rz. w przedmiocie określenia czynności zabezpieczających obiekt budowlany przed zawaleniem się pozostałej części obiektu

II SA/Ke 578/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Gd 1151/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody G. w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia,

SA/Rz 1369/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody T. dnia 4 czerwca 1998 r. (...) w przedmiocie wykonania robót zabezpieczających

SA/Rz 1525/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zobowiązania do uzyskania pozwolenia na budowę

II SA/Kr 2613/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 2430/19 - Wyrok NSA z 2020-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II OSK 2371/19 - Wyrok NSA z 2020-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Nadleśniczego Nadleśnictwa [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania