Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Gl 824/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Rz 449/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-05-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na zbycie nieruchomości

II SA/Gl 825/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Go 759/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości

II SA/Gl 672/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

II SA/Gl 726/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych

II SA/Bk 489/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności paragrafu 4 i 5 uchwały nr [...] Rady Miasta B. P. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej B. P. oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

I OSK 1747/06 - Wyrok NSA z 2007-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie ustalenia zasad udzielania bonifikaty od opłat oraz rozkładania na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 1941/06 - Wyrok NSA z 2007-03-06

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 826/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
1   Następne >   +2   5