Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SO/Gl 1/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-27

Wniosek M.K. i B.K. o wymierzenie Miastu C. grzywny w trybie art. 55 §1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy dotyczącej ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego

II SO/Wa 129/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-28

Wniosek I. D. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 61/15

II SO/Wa 46/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-25

Wniosek I. Z. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy C. za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Bk 17/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-12

Wniosek W. G. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy P. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi

II SO/Bk 18/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-12

Wniosek W. G. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy P. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi