Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II SA/Op 5/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-16

Sprawa ze skargi A. O. w przedmiocie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu za niewykonanie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SAB/Op 47/13

II SAB/Op 33/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Kluczborka w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 5/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-26

Sprawa ze skargi A. O. w przedmiocie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu za niewykonanie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SAB/Op 47/1

II SAB/Op 27/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Kietrza w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 508/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane uchyla zaskarżone postanowienie.

II SAB/Op 5/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej