Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SA/Op 10/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przejęcia obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej

II SA/Op 68/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

II SA/Op 413/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zalesiania

II SA/Op 509/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy zmiany lasu na użytek rolny

II SA/Op 566/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia jednorazowej należności oraz opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego

II SA/Op 405/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zalesiania

II SA/Op 215/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę lasu na użytek rolny

II SA/Op 186/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy zmiany lasu na użytek rolny

II SAB/Op 27/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej akt nadania