Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II SA/Op 46/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Op 242/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem przepisów prawa

II SA/Op 211/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem przepisów

II SA/Op 66/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Op 591/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie transportu drogowego

II SA/Op 229/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-26

Sprawa ze skargi G. K. na czynność Starosty Opolskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 231/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-26

Sprawa ze skargi G. K. na czynność Starosty Opolskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 191/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień

II SA/Op 157/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji

II SA/Op 499/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego bez należnej opłaty
1   Następne >   +2   +5   11