Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II SA/Op 550/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Op 520/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Op 467/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej

II SA/Op 32/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia z tytułu pracy przymusowej

II SA/Op 345/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Op 151/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia z tytułu pracy przymusowej

II SA/Op 504/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Op 177/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień wdowy po kombatancie

II SA/Op 509/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Op 505/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej
1   Następne >   +2   4