Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Lu 336/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Lekarz Weterynarii w przedmiocie odmowy umorzenia zaległej kary pieniężnej

I GSK 1945/18 - Wyrok NSA z 2018-10-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozłożenia na raty kary pieniężnej

I SA/Ol 242/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nałożenia kary porządkowej