Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Lu 1036/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1340/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 378/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny za nieokazanie przedmiotu oględzin

II SA/Lu 380/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny za nieokazanie przedmiotu oględzin

II SA/Lu 379/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny za nieokazanie przedmiotu oględzin

II SA/Po 758/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania budynku mieszkalnego

VII SA/Wa 2176/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Kr 784/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania