Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 3642/17 - Wyrok NSA z 2018-01-18

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krośnie w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

I SA/Kr 446/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty kary pieniężnej oraz odmowy odroczenia terminu płatności tej kary

I SA/Bk 597/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

I SA/Lu 395/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie kary pieniężnej

I SA/Lu 394/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie kary pieniężnej

I SA/Ol 429/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I SA/Ol 204/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I SA/Rz 451/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

I SA/Ol 268/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I SA/Ol 316/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   2