Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Rz 33/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie załatwienia spraw o podział nieruchomości i ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

I OSK 55/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na zarządzenie Burmistrza Miasta L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości położonych w L. przy ulicy [...]

II SAB/Bk 35/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SAB/Bd 66/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza W. w przedmiocie scalenia nieruchomości

II SAB/Lu 69/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie sprzedaży działki w drodze przetargowej

II SA/Rz 679/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 1718/09 - Wyrok NSA z 2010-10-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi E. P. i K. P. na czynność Burmistrza Miasta Giżycka w przedmiocie obniżenia ceny nabycia nieruchomości

II SAB/Lu 69/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie sprzedaży działki w drodze przetargowej

II SAB/Bk 42/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie nabycia przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

II SA/Rz 45/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie podziału nieruchomości
1   Następne >   3