Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

I SA/Op 341/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-27

Skarga E. Ś., S. Ś. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2011 r.

I SA/Op 340/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-27

Skarga E. Ś., S. Ś. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2010 r.

II SA/Op 42/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-26

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska - spr. po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu D. N. i Z. N. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

I SA/Op 184/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-27

Skarga J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług za IV kwartał 2015 r.

I SA/Op 219/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-27

Skarga J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za IV kwartał 2015 r.

I SA/Op 223/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-27

Skarga J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie wszczynające z urzędu postępowanie w podatku od towarów i usług

I SA/Op 224/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-27

Skarga J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie wszczynające z urzędu postępowanie w podatku od towarów i usług

I SA/Op 442/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-27

Skarga J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 r.

I SA/Op 185/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-27

Skarga J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług za IV kwartał 2015 r.

II SA/Op 169/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-20

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. B. od decyzji SKO w Opolu w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   2