Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 117/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-26

Zażalenie od postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. (...) w przedmiocie równoważnika pieniężnego

SA/Sz 466/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania