Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 398/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie sporządzenia uzasadnienia postanowienia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w spra...

IV SO/Gl 60/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie wezwania w sprawie dodatku mieszkaniowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów WSA w Gliwicach p...

IV SA/Gl 1151/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii zażalenia skarżącego na zarządzenie

II SA/Bk 1043/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-09

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie dodatku energetycznego

I OZ 55/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 318/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

II SA/Bk 1131/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-26

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 319/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

II SA/Bk 1043/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku nr [...] w przedmiocie dodatku energetycznego

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-26

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   4