Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Kr 366/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-06

skarg W. G., na decyzje SKO, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2008 r., i 2007 r.,

I SA/Kr 679/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2009r.,

I SA/Kr 1286/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2007 r.,

I SA/Kr 1554/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-20

skarg T.W., na decyzje SKO, w przedmiocie podatku od środków transportowych za rok 2008, 2009, 2010 i 2011

I SA/Kr 245/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie podatku od środków transportowych za rok 2008,

I SA/Kr 1135/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-25

skarg A.B., na decyzje SKO, w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013, ,

I SA/Kr 1261/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-25

skarg K.P., na decyzje SKO, w przedmiocie podatku od środków transportowych,

I SA/Kr 342/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-13

skarg W.G., na decyzje SKO, w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2011 r. oraz z tytułu I raty, za 2012 r.,

I SA/Kr 536/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-05

skarg M.M., na decyzje SKO, w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2008, 2009, 2010 ,2011, i 2012 r.,

I SA/Kr 935/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2010r,
1   Następne >   3