Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA 716/81 - Wyrok NSA z 1981-05-14

Skarga Mieczysława R. na decyzję Wojewody Ostrołęckiego w przedmiocie wymiaru podatku wyrównawczego za 1979 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 2 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta O. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Ostrołęckiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

SA/Po 1014-1015/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-04-25

Skarga Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w B. na decyzje Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie ustalenia opłaty skarbowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Urzędu Skarbowego w Sz., a także

III SA 943/91 - Wyrok NSA z 1992-01-07

Skarga Przedsiębiorstwa Zagranicznego 'P.' w S. na dwie decyzje Izby Skarbowej w S. w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego i dochodowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił obie zaskarżone decyzje, a także

SA/Gd 1458/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-05-25

skargę Janusza B. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wyłączenia z grupy podatników opłacających podatki w formie karty podatkowej.

II SA 700/81 - Wyrok NSA z 1981-10-27

skargę Anny O. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Wojewodzie Radomskim w przedmiocie ustalenia obowiązku podatkowego w podatku obrotowym za lata 1978

III SA 497/94 - Wyrok NSA z 1994-12-12

Skarga Hanny R. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za 1990 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 1220/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-01-19

Skarga Małgorzaty S. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatkach obrotowym i dochodowym za 1991 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w J.G., a także

SA/Kr 340/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-05-29

Skarga Wyższej Szkoły Pedagogicznej w K. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wypłaty oprocentowania i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w K., a także