Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 906/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 907/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia