Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 676/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-15

skarg J. J. na decyzje SKO w Ł. w przedmiocie świadczeń rodzinnych uznanych za nienależnie pobrane

II SA/Łd 1067/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 1110/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 157/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 86/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

II SA/Łd 156/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 87/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji dotyczącej zasiłku celowego

II SA/Łd 233/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Łd 88/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego

II SA/Łd 232/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatku
1   Następne >   +2   +5   10