Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

II SA/Łd 423/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 376/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 503/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie zasiłku stałego uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Ke 248/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Ke 974/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Łd 987/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku stałego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] nr [...].

I OW 213/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku

II SA/Ol 49/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bd 1585/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 569/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie podjęcia postępowania odwoławczego w sprawie o odmowie przyznania zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   100