Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 267/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

IV SA/Wa 1783/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1545/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-22

Skarga J. P. i M. P. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2194/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie ustalenia obowiązku wykonania prac utrzymaniowych na rowie

IV SA/Wa 1253/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Wa 267/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

IV SA/Wa 2105/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-02

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 1161/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1160/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Wa 1160/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności
1   Następne >   2