Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 80/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-09-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych

I OZ 974/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. , nr [...] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych

II SA/Rz 728/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

II SA/Rz 80/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych

IV SA/Po 254/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-13

Wniosek w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych