Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bd 282/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy Z. W. w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym.