Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 5/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-03

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wymeldowania sygn. akt II SA/Wr 1996/02

II OPP 17/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

II OPP 19/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie skargi D. W. na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy sygn. akt II SO/Op 22/06