Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-25

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 373/18 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych z ewidencji ludności

II OPP 5/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-27

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 373/18 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych z ewidencji ludności

II OPP 8/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 373/18 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych z ewidencji ludności