Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VIII SA/Wa 548/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

Sprawa ze skargi S. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. po wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze VIII SA/WA 1157/10 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. z wniosku S. J. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy po wyroku WSA w Warszawie w sprawie VIII SA/Wa 1157/10;

II SA/Wr 276/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-23

Sprawa ze skargi D. W. i M. W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 285/05

II OSK 774/14 - Wyrok NSA z 2014-09-25

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy Kampinos od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. P. w przedmiocie niewykonania przez Wójta Gminy Kampinos wyroku WSA w Warszawie. sygn akt IV SAB/Wa 154/11

II OPP 52/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 178/04

II SA/Kr 1446/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-14

Sprawa ze skargi 'K' Spółka z o.o. w K. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta wyroku WSA w Krakowie w sprawie sygn. akt II SA/Kr 971/13 I. stwierdza, że niewykonanie przez Prezydenta Miasta wyroku WSA w Krakowie w sprawie sygn. akt II SA/Kr 971/13 miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Prezydentowi Miasta grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za niew...

III SA/Gl 1439/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym, wydanym w sprawie o sygn. akt III SA/Gl 1860/12 dotyczącym płatności obszarowych