Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 X

II FPP 5/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-10

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 617/10 ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie niewydania z akt podatkowych kopii wypisu z rejestru gruntów

I SAB/Op 10/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu w przedmiocie postępowania podatkowego z tytułu nabycia spadku zobowiązuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu do wydania decyzji w postępowaniu podatkowym z tytułu nabycia spadku w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia organowi prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy.

III SAB/Wa 59/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

II FPP 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 1095/09 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie nałożenia kary porządkowe...

II FPP 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Skarga K. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt I SAB/Bd 9/12 ze skargi K. i R.R. bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie niewydania odpisów z akt sprawy

II FPP 10/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Skarga K. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt I SAB/Bd 10/12 ze skargi K. i R.R. bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie niewydania odpisów z akt sprawy

II FPP 13/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Skarga K. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt I SAB/Bd 35/12 ze skargi na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia

II FPP 8/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-07

Skarga Z.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 2143/10 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie wyegzekwowania należności z tytułu składek do Otwartego Funduszu Emerytalnego

II FPP 11/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Skarga K. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt I SAB/Bd 16/12 ze skargi na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia

II FPP 12/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Skarga K. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt I SAB/Bd 34/12 ze skargi na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia
1   Następne >   +2   4