Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 914/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na pismo

II SA/Ke 702/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Po 737/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-09

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 408/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 131/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 203/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 193/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 407/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2