Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 646/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 970/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie decyzji uchylającej przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatku do niego

IV SA/Gl 431/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

IV SA/Gl 432/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

IV SA/Gl 433/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

IV SA/Gl 1055/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

II SA/Gl 433/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

II SA/Po 993/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie i postanowienie SKO nr [...]

II SA/Sz 1151/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 345/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-13

Skarga D. G. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie
1   Następne >   2