Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Ol 309/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-01

Wniosek P.M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie skargi P.M. na decyzję SKO z dnia '[...]' nr '[...]' w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pogotowiu opiekuńczym i zwolnienia z tej opłaty