Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

I OZ 1773/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie specjalnego zasiłku dla opiekuna

IV SA/Wr 714/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

II SA/Sz 11/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-01

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 37/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-08

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

I OZ 693/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [..] w przedmiocie uznania wypłaconego zasiłku rodzinne...

I OZ 752/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [..] w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 715/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

II SA/Lu 761/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , w sprawie II SA/Lu 761/15

I OZ 724/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 515/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu na złożenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej
1   Następne >   +2   +5   9