Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 60/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Więziennej

IV SA/Po 980/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu w przedmiocie zwolnienia ze służby,

II SA/Wa 2028/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zwolnienia ze Służby Więziennej

II SA/Bd 444/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w B. w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych

III SA/Łd 127/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-13

Sprawa ze skargi K. M. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Ł. w przedmiocie orzeczenia o niezdolności do służby więziennej

II SA/Po 502/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu w przedmiocie zwolnienia ze służby;

III SA/Gd 408/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby

III SA/Łd 611/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-04

Sprawa ze skargi M. D. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Ł. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby więziennej

III SA/Gd 752/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych

II SA/Bd 343/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie zwolnienia ze służby
1   Następne >   2